Eelkooliealiste võimlemine

Tantsutundide peamine eesmärk on julgustada lapsi väljendama emotsioone läbi tantsimise, õpetada teadlikkust enda kehast ja turvalist liikumist ning arendada koordinatsiooni-ja rütmitaju. Peame oluliseks loovuse ja väljendusrikkuse kasutamist ning edasiarendamist läbi tantsimise. Lisaks loovusharjutustele ja liikumismängudele, kus pearõhk on liikuvusel, koordinatsioonil ja ruumikasutusel, on suur rõhk ka rühi,- painduvuse- ja jõuharjutustel.Treening algab soojendusega, mis on inspireeritud võimlemisest ja akrobaatikast ning jätkub koreograafia õppimise ja kordamisega. Treeningu lõpetame mänguliselt.

Treeningu kestus

Pühapäev
15:00 pm - 15:50 pm16:00 pm - 16:50 pm

Treeningu kirjeldus

Categories